Erdem Özden

Erdem Özden is a reporter for the Mavi Didim Newspaper. He was prosecuted without arrest for reporting the Labour Party’s (Emek Partisi) protest of the Afrin military operation.

Like the other journalists from Didim, Özden was charged with “publicly provoking hatred or hostility in one section of the public against another section” (TPC 216).

Özden was acquitted in his fourth trial on April 9, 2019.

Erdem Özden, Ergun Korkmaz - “Provoking the Public to Hatred, Hostility or Degrading” Trial

On Jan. 20, 2018, the Turkish Armed Forces announced the launch of “Operation Olive Branch” in the Afrin region of Syria on Jan. 20, 2018:

“The Turkish Armed Forces launched an operation named “Operation Olive Branch” on Jan. 20, 2018 at 17:00 to assure stability and secure our borders and the region, to neutralize the terrorists of PKK/KCK/PYD-YPG and ISIS, and save the brotherly regional nations from their pressure.”

The Labour Party Didim Branch made a statement against the operation and demanded peace and democracy. Erdem Özden published the statement in the Mavi Didim newspaper with the title, “The Afrin Operation Should End, The Brotherhood of the Nations Are Bombed in Afrin” [“Afrin Operasyonu Dursun, Afrin’de Halkların Kardeşliği Bombalanıyor”] on Jan. 24, 2018.

The Didim District Police Office investigated two newspaper’s publications.

The Didim 1st Criminal Court of First Instance accepted the Didim Public Chief Prosecutor’s Office indictment on Feb. 13, 2018.

The three-page indictment included a one page quotation of the Labour Party’s statement.

In the indictment, it was noted the investigation to identify the people who made the propaganda was launched by the police after the Labour Party’s statement was published in the newspaper. The six-paragraph statement was included in the indictment.

In the statement, the Labour Party noted “the operation was stirring up the hostility between Turkish and Kurdish people,” criticized the AKP government’s foreign relations with Russia and the US. In the statement, the Labour Party called to “increase the fight for peace and democracy in the region.”

After the statement, the indictment listed the defendants’ testimonies. It was stated that Erdem Özden published the statement that was received by email in the Mavi Didim newspaper where he has been working for the past two years. It was noted Erdem published his name as the reporter of the coverage and he didn’t know if the statement had an element of a crime. The prosecutor also noted there were no criminal or organizational posts in his social media accounts.

In the indictment, it was mentioned that the statement which was published on the Labour Party’s website was the same as the one the newspapers published.

In the indictment, the prosecutor explained the purpose and application of the article on “publicly provoking hatred or hostility in one section of the public against another section.” Emphasizing the European Court of Human Rights’ precedents on freedom of expression should be considered as a whole, and stating “there should be concrete evidence on compromising the public safety to constitute a crime.”

In the last paragraph, which began with: “If we turn back to our concrete incident,” the prosecutor didn’t present any additional evidence and claimed that a crime was committed.”

“Considering the statement that was subjected to the crime as a whole, the aforementioned crime was constituted, [in the statement] it was mentioned that Operation Olive Branch was targeting Kurdish people and a war against Kurdish people would undermine the possibility for communities to live together, the operation’s purpose was misrepresented, there was a call to stop the operation, the aforementioned statement’s publication in newspapers sought to reach a wider audience, the suspects’ statements that they didn’t read the statement wasn’t accurate with the flow of daily life, and there is enough evidence and suspicion for the constitution of the crime to be provided through the concrete incident…”

The first hearing of the trial was held on June 22, 2018, the second one was held on Oct. 16, 2018.

In his defense, Erdem Özden said he works as a reporter and he published the statement in the newspaper. Özden denied the accusation and asked for his acquittal.

Noting the statement was published in several outlets, “As in journalism ethics, I advocate for the principle of freedom of expression,” Özden said.

The third hearing of the trial was held on Jan. 25, 2019. The fourth hearing of the trial was held on April 9, 2019. Özden and the other journalists were acquitted in the final hearing.

4. Standing - April 9, 2019


Duruşma iki saati aşkın süre gecikmeli başladı.

Avukat ve sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Ardından söz verilen avukat Nihat Toktay, ek savunma yapmayacağını yazılı beyanları doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Aynı şekilde avukat Ali İhsan Aktimur da, ek savunma yapmayacağını yazılı beyanları doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti.


Avukatların beyanları sonrası ara vermeden kararını açıklayan hakim, davanın; sanıkların “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle davanın açıldığını hatırlattı.

Hakim, tüm dosya kapsamında sanıklara yüklenen suçun unsurları oluşmadığından beraatlerine karar verdi.


Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapıldığı Didim Adliyesi’nde olağan dışı bir uygulama olmadı. Duruşmanın yapılacağı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, aynı gün görmesi gereken 27 duruşma vardı.

Mahkeme Salonu Koşulları

  1. Asliye Ceza Mahkemesi ortalama büyüklükte, 15 kadar izleyici kapasitesine sahip salon, görülen duruşma açısından yeterli fiziki koşullara sahipti. Duruşma salonuna girerken ve davayı izlerken hiçbir engellemede bulunulmadı, yargılamanın aleniyeti ilkesine aykırı hiçbir durum gözlenmedi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, avukatlar Ali İhsan Aktimur ve Nihat Toktan katıldı. Diğer sanıklar mazeret beyan ederek katılmadı. Salonda EMEP İlçe yöneticisi iki izleyici vardı.

3. Standing - Jan. 25, 2019


Saat 10.50’de başlaması gereken duruşma, gecikmeli olarak saat 11.20’de başladı.

Hakim değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanakları okundu.

Avukatlardan Ali İhsan Aktimur, önceki duruşmada hazır olmayan, Mustafa Öge’nin vekili olduğunu gösterir vekaletnameyi dosyaya sundu.

Avukat Aktimur, mazereti nedeniyle duruşmaya katılamayan müvekkili Mustafa Öge’nin esasa ilişkin yazılı savunmasını dosyaya sundu.

Avukat Aktimur, “Celse arasında vermiş olduğumuz yazılı beyanımızı tekrar ederiz. Müvekkilin beraatine karar verilsin, mahkeme aksine kanaatte ise lehte olan hususlar uygulansın” dedi.

Avukat Nihat Toktay da yargılananlardan gazeteci olmayan müvekkili EMEP Didim İlçe Başkanının esasa ilişkin beyanlarını yazılı olarak mahkemeye sundu.

Hakim, salonda hazır bulunan müvekkilinin, gelinen aşamada bir beyanda bulunup bulunmayacağını sordu. EMEP Didim İlçe Başkanı K.T. ise, “Diyecek bir şeyim yok” dedi, avukatı Toktay ise, “Önceki savunmalarımızı aynen tekrar ederiz. Müvekkilimin beraatine karar verilsin” diye ekledi.


Mahkeme, dosyanın; karar verilmek üzere incelemeye alınmasına karar verdi.

Yargılamanın, 9 Nisan 2019 günü görülecek dördüncü duruşma ile devam etmesine karar verildi.


Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapıldığı Didim Adliyesi’ne girişte olağandışı bir güvenlik tedbiri ve duruşmayı izlemek isteyenler açısından engel oluşturacak bir uygulama dikkat çekmedi.

Mahkeme Salonu Koşulları

  1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15 kadar izleyici kapasitesine sahip salonu görülen duruşma açısından yeterli fiziki koşullara sahipti. Duruşma salonuna girerken ve davayı izlerken hiçbir engellemede bulunulmadı, yargılamanın aleniyeti ilkesine aykırı hiçbir durum gözlenmedi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, yargılananlardan EMEP Didim İlçe Başkanı ile avukatlar Ali İhsan Aktimur ve Nihat Toktan katıldı. Diğer sanıklar mazeret beyan ederek katılmadı. Salonda yargılamanın tarafları dışında, bir sonraki duruşmayı bekleyen iki kişi vardı.

Genel Gözlemler

Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakiminin bu duruşmada da mazeretli olması nedeniyle duruşa; karar aşamasına gelinse de hakimin, kararı mahkemenin asıl hakimine bırakmak istemesi nedeniyle yine ertelendi.

Duruşmayı oldukça sakin ve taraflara son derece anlayışlı şekilde sürdüren vekil hakimin, ceza yargılamasının usulleri ve tarafların talepleri konusunda da özenli davrandığı görüldü. Yarım saatten daha kısa bir sürede son bulan duruşmada, hiçbir gerginlik yaşanmadı.

2. Standing - Oct. 16, 2018


Duruşmanın başlamasıyla birlikte hakim, gazeteci Erdem Özden’e birinci duruşmadaki savunmasını okuyarak, savunmasına ekleyecek bir şeyi olup olmadığını sordu.

Gazeteci Erdem Özden ekleyecek savunması olmadığını ve bir önceki celsedeki savunması tekrarladığını belirtti.

Hakim, gazeteci Ergun Korkmaz’a da savunmasına ek yapıp yapmayacağını sordu, Korkmaz savunmasına ek yapacak bir şeyin olmadığını belirtti.

Aynı dava kapsamında yargılanan Mustafa Öge’ye de ek savunma talebi olup olmadığını soruldu. Öge, savunmasında şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Gazetede yayınlanan haberleri öncesinde inceleme fırsatım oldu. Fakat başka partilerinde basın açıklamalarını haber yapma düşüncesi ile yayımladığımız için bu şekilde paylaşımda bulunmanın suç teşkil edeceğini bilmiyordum. Halen tüm partilerin basın açıklamalarını yayınlamaya devam ediyoruz. Gazeteci olarak tarafsızlığımızdan kuşku duyulmasına engel olmak üzere tüm siyasi partileirn görüşlerini içerir haberleri yayınlamak zorundayız. Bu sebeple pişman değilim. Ancak suç işleme kastım bulunmamaktadır. Beraatımı talep ediyorum.”

Daha sonra avukatı Ali İhsan Aktimur söz aldı. Aktimur savunmasında; “Müvekkilinin beyanlarına aynen katılırız. Esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere ek süre istiyoruz” dedi.


Duruşma, diğer sanıkların savunmalarını tamamlamaları için ertelendi.

Yargılamanın, 25 Ocak 2019 günü görülecek üçüncü duruşma ile devam etmesine karar verildi.


Duruşma Öncesi

Duruşmanın görüleceği Didim Adliyesi’ne girişte üst araması yapıldı. Duruşma salonuna girilirken ek bir arama uygulaması yapılmadı.

Saat 09:55’de başlaması gereken duruşma, saat 10:30’da başladı.

Telefon ve bilgisayar kullanımına izin verildi.

Mahkeme Salonu Koşulları

Duruşma, Didim Adliyesi’nin ikinci katında bulunan ve 40 kişilik kapasitesi olan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait salonda görüldü. Avukatlar kendilerine ayrılan yerde savunmalarını yaptı. Basın için ayrı bir yer olmadığı içing gazeteciler duruşmayı takip eden izleyicilerin oturduğu bölümden takip etti.

Duruşmaya Katılım

Duruşmayı yargılanan gazetecilerin akrabaları ve aynı dosyada yargılanan Emek Partisi Didim İlçe Başkanı’nın ailesi ve Emek Partisi üyeleri tarafından takip edildi. Sanıklar dışında duruşmayı 13 izleyici takip etti. İçeride herhangi bir kolluk gücü yoktu.

Genel Gözlemler

Birinci duruşmada görev alan ve izinli olduğu için ikinci duruşmada olmayan hakimin, Didim Kaymakamının eşi olması yargılanan sanıkların yakınlarında bir kaygıya neden oldu.

Mahkeme başkanı genellikle sakin bir tavırla duruşmayı idare etti. Yargılama usulünde herhangi bir olumsuzluk görülmedi.

Sanıkların ve sanık avukatlarının ikinci celsesi görülen davada esasa ve usule ilişkin itirazı olmadı.

Hâkim, yargılamayı hızlıca sonlandırmaya çalıştı. Duruşma 15 dakika sürdü.

Erdem Özden, Ergun Korkmaz - “Provoking the Public to Hatred, Hostility or Degrading” Trial (Indictment)

Erdem Özden, Ergun Korkmaz - “Provoking the Public to Hatred, Hostility or Degrading” Trial 2. Standing (Minutes of the Hearing)

Erdem Özden, Ergun Korkmaz - “Provoking the Public to Hatred, Hostility or Degrading” Trial 3. Standing (Minutes of the Hearing)

Erdem Özden, Ergun Korkmaz - “Provoking the Public to Hatred, Hostility or Degrading” Trial 4. Standing (Minutes of the Hearing)

Contact: pressinarrest@gmail.com

Creative Commons License

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.