İsmail Cem Şimşek

İsmail Cem Şimşek - Slander Trial

Evrensel Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü olan İsmail Cem Şimşek ile ilgili gazetede yayımlanan üç ayrı haber suçlama konusu yapılarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma gazetede Ağustos 2018’de gazetede Tarsus Cezaevi ile ilgili yayımlana üç haber gerekçe gösterilerek başlatıldı.

“Tarsus’ta işkence iddiaları”, “Afrin’den getirildiler cezaevinde unutuldular” ve “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklarıyla yayımlanan haberlerde, cezaevindeki “hak ihlallerine” dikkat çekiliyordu.

Soruşturma Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Ancak dosya, Evrensel Gazetesi İstanbul’da basıldığı için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Şimşek hakkında, haberlerdeki ifadeler gerekçesiyle Tarsus Cezaevi idaresine zincirleme şekilde “iftira atıldığı” gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianame 29 Kasım 2018 tarihinde tamamlandı.

Evrensel Gazetesi’nin Ağustos 2018’de sorumlu yazı işleri müdürü olan İsmail Cem Şimşek hakkındaki iddianame Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek hazırlandı. İddianame 29 Kasım 2018 tarihinde tamamlandı.

Şimşek’in gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Ağustos 2018’de yayımlanan 3 haber üzerinden suçlandı. Haberler, Tarsus Cezaevi’nde yaşanan “hak ihlallerini” konu almıştı.

Gazetede 3 Ağustos 2018 tarihinde “Tarsus’ta işkence iddiaları”, 6 Ağustos 2018 tarihinde “Afrin’den getirildiler cezaevinde unutuldular”, 9 Ağustos 2018 tarihinde “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklarıyla suçlamaya konu haberlere yer verildi. Sadece başlıklarının aktarıldığı iddianamede, haberlerin içerikleri yer almadı.

İddianamede, haberlerden birinin Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek tarafından kaleme alındığı, diğer iki haberin de yine Bek’in açıklamalarına dayandırıldığı bilgisine yer verildi.

Haberlerin konu edildiği cezaevi yönetimi iddianamede “mağdur” olarak kabul edildi.

İddianamede; “halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, kamuoyunu düşünmeye çağıracak şekilde tartışmalar açmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve denetlemenin basının görevi olduğu” belirtildi. Ancak; “bilgiyi yayıma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için bazı şartların olduğu” ileri sürüldü. Bu “şartlar” iddianamede şu ifadelerle sıralandı:

“Küçültücü’ sözlerin kullanılmaması, yorumların başkalarının haklarını ihlal etmemesi, başkaları aleyhinde adli ve idari soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmaması gerekir.”

İddianamede, Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan haberlerde cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı da ifade edildi.

İddianamede, İsmail Cem Şimşek’in Türk Ceza Kanunu’nun 267/1 ve 43/1 maddeleriyle “zincirleme iftira” suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istendi. Buna göre Şimşek’in 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca hakkında TCK’nin 53’üncü maddesinde düzenlenen “belirli haklardan yoksun bırakma” yaptırımın da uygulanması istendi.

Gazeteci İsmail Cem Şimşek hakkındaki iddianame Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, yargılaması başladı.

Yargılamanın ilk duruşması, 19 Şubat 2019’da görüldü. İlk duruşmada İsmail Cem Şimşek, 6 Ağustos 2018 tarihinde “Afrin’den getirildiler, cezaevinde unutuldular” başlıklı haberin Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek tarafından kaleme alındığını belirtti. Bu haberde kendi sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti.

Diğer iki haberde de yine Tugay Bek’in açıklamalara yer verildiğini belirten İsmail Cem Şimşek, haberlerin herhangi bir suç içermediğini belirterek beraatini talep etti.

Şimşek, hakkında verilecek olası ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını reddetti.

İsmail Cem Şimşek’in avukatı Devrim Avcı Özkurt ise Tugay Bek’e ait olan haberden dolayı Şimşek’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan etti. Avukat Özkurt, haberin içeriğinde cezaevi yetkililerine ilişkin herhangi bir somut suçlama yer almadığını belirtti. Avukat Özkurt da Şimşek’in beraatini istedi.

Duruşma sonunda hakim Gül Sema Çevik, İsmail Cem Şimşek’in beraatine karar verdi.

1. Standing - Feb. 19, 2019


Evrensel gazetesinde ve gazetesinde 3 Ağustos, 6 Ağustos ve 9 Ağustos tarihlerinde yayınlanan Tarsus T Tipi Cezaevi’ndeki insan hakkı ihlalleri iddialarına dair haberlerle ilgili, cezaevi yöneticilerinin şikayeti üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018/10904 sayılı soruşturma başlatıldı. Ancak gazetenin yayımlandığı yerin İstanbul olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek tarafından 29 Kasım 2018’de tamamlanan iddianamede, basının halkı aydınlatmak için sahip olduğu haber, yorum ve eleştiri hakkı ile bunları “güvence altına alan” anayasa maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hatırlatıldı. İddianamede haber, eleştiri ve yorumların gerçek bilgiye dayanması gerektiğine değinen savcı, Basın Kanunu’nun ilgili maddelerine de değinerek, “haber ve yorumların başkalarının haklarını ihlal edici ve aleyhlerinde adli ve idari soruşturma açmayı gerektirecek nitelikte olmaması gerektiği” ifadelerini kullandı.

Daha sonra da söz konusu “haberlerin cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte” olduğuna değinerek, İsmail Cem Şimşek’in “iftira” suçunu işlediğini öne sürdü.

Ancak iddianamede, içeriği yetkililerce yapılmış basın açıklamalarına dayanan bu haberlerde yer alan bilgilerin “gerçek dışı” olduğunu gösteren hiçbir karşı delil yer almadı. Bunun yanı sıra, savcının iddianamede, haberlerin gerektirdiğini söylediği “cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açıldığına” dair de bir bilgiye yer verilmedi.

İddianamenin kabulüyle de gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek hakkında “hakaret ve iftira” suçlamasıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.


Duruşma zamanında 11.15’te başladı. Kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamaları hatırlatan hakim Gül Sema Çevik, daha sonra sözü gazeteci İsmail Cem Şimşek’e verdi.

İsmail Cem Şimşek savunmasında şunları söyledi:

“6 Ağustos 2018’de yayımlanan haber başka bir muhabirin imzasını taşıyor, benim sorumluluğumla ilişkilendirilmesi yanlış. Bu yazıya ilişkin atılı suçları kabul etmiyorum. 03 Ağustos ve 09 Ağustos 2018 tarihli gazetelerdeki haberlerde, Adana Barosu Cezaevi İnceleme Komisyonu Başkanının yaptığı basın açıklaması yer almaktadır. Başka internet siteleri ve gazetelerde de bu beyanlar yer almıştır. Bu açıklamalar, Tarsus T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hak ihlallerine ilişkin iddialara dairdir. Bu nedenle haber değeri taşımaktadır. Herhangi bir suç unsuru içermediğinden beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”

Hakim Çevik daha sonra yargılanan gazeteci İsmail Cem Şimşek’e, ceza verilmesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sordu. Şimşek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebi olmadığını beyan etti.

Ardından söz alan İsmail Cem Şimşek’in müdafii Avukat Devrim Avcı ise savunmasında şunları vurguladı:

“Müvekkilimle ilgili derhal beraat talebinde bulunuyoruz. Haberlerden biri, bir milletvekilinin konuya ilişkin Meclis Araştırması açılmasıyla ilgili açıklaması, diğer haber de cezaevine giden milletvekillerinin yetkililerle görüşmesiyle ilgili. Bunlar da zaten haberlerde belirtiliyor. Bu ziyarete katılan Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Tugay Bek’in açıklamalarının yer aldığı bir haber.

“İftira suçunun unsurları oluşmamıştır. İftirayla ilgili net bir ifade olması gerekir. Haberde böyle somut bir fiil isnadı yok. Suçun unsuru oluşmamıştır. İftira suçu, özel bir kasıtla işlenmesi gereken bir suç. Haberin içeriğinden böyle bir anlam çıkarılması mümkün değil. Bu haber sonrasında Tarsus Cezaevi’yle ilgili bir soruşturma mı açılmış, kovuşturma mı açılmış, buna ilişkin dava dosyasında bir şey yok, bu da belli değil. Böyle bir durum olmadığı için müvekkilimin derhal beraatini talep ediyorum.”

Avukat Devrim Avcı ayrıca dava dosyasına yazılı dilekçeyle de savunmalarını sundu.

Ardından hakim, önce Avukat Devrim Avcı’ya, sonra da yargılanan gazeteci İsmail Cem Şimşek’e son sözlerini sordu. Her ikisi de beraat taleplerini yineledi.


Duruşma Öncesi

İsmail Cem Şimşek’e destek için Evrensel gazetesi ve çalışanları ile meslek örgütlerinden temsilciler, adliye koridorunda bir araya geldi, duruşma sonrasında birlikte fotoğraf çektirdiler.

Mahkeme Salonu Koşulları

Duruşma salonu küçüktü. İzleyiciler ve yargılanan gazeteci İsmail Cem Şimşek bir arada oturdu. Kalabalık olmamasına rağmen izleyicilerden bazılarının ayakta kaldıkları görüldü.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya Evrensel gazetesinin yönetici ve çalışanlarının bir kısmı dışında Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da katıldı.

Genel Gözlemler

Yargılama sırasında mahkeme salonundaki izleyiciler hiçbir kısıtlama ve engelle karşılaşmadı. Duruşma saatinde başladı. Hakim yargılananların beyanlarını tutanağa, onların konuşmalarında vurgu yaptıkları konuları atlamaksızın geçirtti.


Mahkeme, İsmail Cem Şimşek hakkında “iftira” suçundan cezalandırılması talebiyle ceza davası açılmış ise de üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

Yargılama giderlerinin kamunun üzerinde kalması ve vekalet ücretinin hazineden tahsil edilerek sanığa verilmesini de karara bağlayan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere yargılamayı sonlandırdı.

İsmail Cem Şimşek - Slander Trial (Indictment)

İsmail Cem Şimşek - Slander Trial 1. Standing (Minutes of the Hearing)

İsmail Cem Şimşek - Albayrak Insult Trial

Evrensel Gazetesi ve gazetenin internet sitesinde, 14 Temmuz 2018 tarihinde, “Albayrak İşçilere Saldırı Programının Sinyalini Verdi” başlıklı haber yayımlandı. Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomide atılacak adımlarla ilgili basın açıklamasına yer verildi. Haberde, Albayrak’ın açıklamasındaki enflasyon vurgusu aktarıldı. Ekonomi uzmanlarından da açıklamaya ilişkin değerlendirme alındı.

Haberin yayımlanmasının ardından Albayrak, 20 Temmuz 2018’de gazeteden şikayetçi oldu. Şikayet gazetede dönemin sorumlu yazı işleri müdürü olan İsmail Cem Şimşek hakkında yapıldı. Dilekçede; Albayrak’ın “kişilik haklarına ağır bir saldırı gerçekleştirildiği”, “yazının tümüyle çarpıtılmış ve asılsız ifadeler içerdiği” öne sürüldü. Dilekçede, Albayrak’ın açıklamasında “işçi” ya da “saldırı” kelimelerinin geçmediğini öne sürüldü. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Başlıkta kullanılan ifadenin oldukça kışkırtıcı ve tehlikeli olduğu, gazetenin ekonomik politikaya yönelik isabetsiz bir değerlendirmeyi adeta şiddet içeren bir talimat olarak yansıtarak çok tehlikeli bir algı oyununa imza attığı…”

Albayrak, haberle ilgili olarak sadece şikayetçi olmadı. Mahkeme aracılığı ile gazeteye “tekzip” de gönderdi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak’ın talebini kabul etti. “Düzeltme ve cevap metni” Evrensel Gazetesi’ne gönderildi.

Ancak Albayrak, Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin bir yöneticisi hakkında ikinci bir şikayette daha bulundu. 27 Eylül 2018 tarihli dilekçede ise habere ilişkin tekzip metninin, mahkeme kararına uygun olarak yayımlanmadığı iddia edildi.

Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin bir yöneticisi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Şimşek ve gazetenin bir yöneticisine hem “hakaret”, hem de Albayrak’ın gönderdiği tekzip metninin mahkeme kararına uygun olarak yayımlanmadığı suçlamasını yöneltti.

Oysa Albayrak tarafından gönderilen tekzip metni, gazetede yayımlanmıştı. Ancak yayımlanan metinde “Evrensel Gazetesi’nin Sayın Berat Albayrak’ın gerçek dışı haberine cevabımızdır” başlığı değil, “Tekziptir” başlığı kullanılmıştı.

Şimşek savunmasını, savcılığa yazılı olarak gönderdi. Söz konusu haberin, Albayrak’ın ekonomi politikasının bir eleştirisi olduğunu dile getirdi. Şimşek, haberde Albayrak’ın şahsına yönelik hiçbir ifade ve beyan olmadığını belirtti, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu.

Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin yöneticisi hakkında İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek tarafından iddianame hazırlandı. İddianame 30 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı.

Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin yöneticisi hakkındaki iddianame, 30 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı. İddianameyi İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek hazırladı.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Evrensel Gazetesi’nde “Albayrak İşçilere Saldırı Programının Sinyalini Verdi” başlığı ile yayımlanan habere ilişkin şikâyet dilekçesine yer verildi.

İddianamede; “halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, kamuoyunu düşünmeye çağıracak şekilde tartışmalar açmak”, “yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve denetlemenin basının görevi olduğu” belirtildi. Ancak iddianamede; “bilgiyi yayıma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için bazı şartların olduğunu” iddiasında bulunuldu. Bu “şartlar” iddianamede şu ifadelerle sıralandı:

“Küçültücü’ sözlerin kullanılmaması, yorumların başkalarının haklarını ihlal etmemesi, başkaları aleyhinde adli ve idari soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmaması gerekir.”

İddianamede, Şimşek’in, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/3-a maddeleri uyarınca “kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. İddianame ile Şimşek hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Şimşek’in, Basın Kanunu’nun “düzeltme ve cevabın yayımlanmaması” suçlamasını düzenleyen 18. maddesi uyarınca da 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar para cezasıyla cezalandırılması istendi.

Gazeteci İsmail Cem Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin yöneticisi hakkındaki iddianame Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek yargılaması başladı.

Yargılamanın ilk duruşması 16 Ocak 2019 tarihinde görüldü. İsmail Cem Şimşek’in avukatı Devrim Avcı, Şimşek’e yönelik iki suçlamanın ayrı ayrı yargılamalara konu edilmesini talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Murat İlvan ise aynı habere ilişkin iki farklı suçlamanın söz konusu olduğunu belirterek, dosyanın ayrılması talebinin amacının “yargılamayı uzatmak” olduğunu iddia etti. Mahkeme hakimi Gül Sema Çevik, her iki suç iddiasının da birbiriyle ilişkili olduğunu ifade ederek ayrı ayrı yargılama yürütülmesi talebini reddetti. Mahkeme Başkanı Çevik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın davaya katılma talebini de kabul etti.

Yargılamanın 24 Nisan 2019 tarihli üçüncü duruşmasında; İsmail Cem Şimşek, mahkemenin habere ilişkin tekzip kararının 22 Eylül 2018’de yayımlandığını belirtti. Haberin çarpıtma içermediğini, milyonlarca işçiyi ilgilendirdiği için halkın haber alma hakkı kapsamında olduğunu ifade etti. Yazının içeriğinde hakaret suçunu oluşturan herhangi bir ifadenin de yer almadığını dile getirdi.

Şimşek’in avukatı Devrim Avcı ise, usulüne uygun yayımlanmadığı için suçlama konusu yapılan tekzip metninin kendilerine usulüne uygun şekilde gönderilmediğini, mahkeme kararını muhtarlıktan öğrendiklerini ifade etti.

Yargılamanın karar duruşması ise 12 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Başkanı Gül Sema Çevik, Şimşek’i, “tekzip metninin usulüne uygun yayımlanmadığı” iddiası ile 41 bin 660 TL para cezasına çarptırdı. Şimşek’e atılı “hakaret” suçlamasından ise beraatine karar verildi.

5. Standing - Sept. 12, 2019


“Albayrak İşçilere Saldırı Programının Sinyalini Verdi” başlıklı haber, Evrensel Gazetesi ve gazetenin internet sitesinde 14 Temmuz 2018 tarihinde yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Temmuz 2018’de o dönem Evrensel Gazetesi’nin sorumlu yazı işleri müdürü olan İsmail Cem Şimşek’ten şikayetçi oldu. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Başlıkta kullanılan ifadenin oldukça kışkırtıcı ve tehlikeli olduğu, gazetenin ekonomik politikaya yönelik isabetsiz bir değerlendirmeyi adeta şiddet içeren bir talimat olarak yansıtarak çok tehlikeli bir algı oyununa imza attığı…”

Albayrak, haberle ilgili olarak sadece şikayetçi olmadı. Mahkeme aracılığı ile gazeteye “tekzip” de gönderdi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak’ın talebini kabul etti. “Düzeltme ve cevap metni” Evrensel Gazetesi’ne gönderildi. Ancak Albayrak, Şimşek ve gazetenin yöneticisi hakkında ikinci bir şikayette daha bulundu. 27 Eylül 2018 tarihli dilekçede ise habere ilişkin tekzip metninin, mahkeme kararına uygun olarak yayımlanmadığı iddia edildi.

Oysa Albayrak tarafından gönderilen tekzip metni, gazetede yayımlanmıştı. Ancak yayımlanan metinde “Evrensel Gazetesi’nin Sayın Berat Albayrak’ın gerçek dışı haberine cevabımızdır” başlığı değil, “Tekziptir” başlığı kullanılmıştı.

Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek ve gazetenin yayıncı şirketinin yöneticisi hakkındaki iddianame 30 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı.

İddianamede, Şimşek’in, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/3-a maddeleri uyarınca “kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. İddianame ile Şimşek hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame ile Şimşek’in, Basın Kanunu’nun “düzeltme ve cevabın yayımlanmaması” suçlamasını düzenleyen 18. maddesi uyarınca 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılması istendi.

Yargılama dört duruşma sürdü. Yargılamanın sonunda Mahkeme Başkanı Gül Sema Çevik, Şimşek’i, “tekzip metninin usulüne uygun yayımlanmadığı” iddiası ile 41 bin 660 TL para cezasına çarptırdı. Şimşek, haber metni ile Berat Albayrak’a hakaret ettiği iddiasından ise beraat etti.


Duruşmaya İsmail Cem Şimşek ve Cemal Dursun katılmadı. Şimşek’in avukatları Devrim Avcı ve Gamze Şimşek ile Berat Albayrak’ın avukatı Gökhan Yılmaz hazır bulundu. Duruşma hakimi Gül Sema Çevik idi.

Duruşmada ilk olarak Avukat Devrim Avcı söz aldı. Gazetenin soruşturmaya konu nüshalarını mahkemem hakimine sunan Avcı, “Sulh ceza hakimliğince çıkarılan tabligat usulüne uygun tebliğ edilmemiştir. Kapıya her hangi bir kağıt yapıştırılmamıştır. Tebligat 21 Eylül 2018 tarihinde tebliğ alınmıştır. Süresi içerisinde tekzip yayımlanmıştır” dedi.

Avukat Gamze Şimşek te, “Müvekkil üzerine atılı hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. İddianamede hangi kelimelerin hakaret suçu oluşturduğu belirtilmemiştir. Ekonomi politikalarını eleştiren bir yazı ve hakaret içeren bir unsur bulunmamıştır. Basın özgürlüğü kapsamında haber yapılmıştır. Beraat yönünde karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Albayrak’ın avukatı Gökhan Yılmaz da, “Tekzip metni usulüne uygun yayımlanmamıştır. Biz ‘Evrensel gazetesinin Berat Albayrak’ın gerçek dışı haberine cevabımızdır’ başlıklı tekzip metni yayımlanmasını talep etmemize rağmen ‘tekziptir’ şeklinde başlık atılarak tekzip yayımlanmıştır. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Son sözü sorulan avukatlar, şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi.


Duruşma Öncesi

11.40’ta başlaması beklenen duruşma 12.45’te başladı. Duruşma, 13.00’de sona erdi.

Mahkeme Salonu Koşulları

Duruşmanın görüldüğü salon ufak bir salondu. Salonda, izleyiciler için 12 kişilik oturma yeri ayrılmıştı. Avukat ve sanıklar için de ayrı ayrı yerler hazırlanmıştı.

Duruşmaya Katılım

Duruşmayı, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) derneği takip etti.

Genel Gözlemler

Duruşmada olağandışı bir durum yaşanmadı.


Verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme hakimi, Dursun ve Şimşek’in “hakaret” suçlamasıyla beraatine karar verdi. Tekzip metninin usulüne göre yayınlamaması suçundan da 41 bin 666 TL para cezası verildi.

İsmail Cem Şimşek - Albayrak Insult Trial (Indictment)

İsmail Cem Şimşek - Albayrak Insult Trial (Minutes of the Hearing)

İsmail Cem Şimşek - Albayrak Insult Trial (Minutes of the Hearing)

İsmail Cem Şimşek - Albayrak Insult Trial 5. Standing (Minutes of the Hearing)

İsmail Cem Şimşek - Trial for Insulting the President

Gazeteci İsmail Cem Şimşek’in sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Evrensel Gazetesi’nde “Alman Karikatüristler Erdoğan’ı Fena Çizdi” başlıklı haber yayımlandı. Haberin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haber nedeniyle Evrensel Gazetesi’nden şikayetçi oldu.

Karikatürler üzerinden Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürecinde, Almanca olduğu için karikatürler önce Türkçe’ye çevrildi. İsmail Cem Şimşek, savcılıkta verdiği ifadesinde, Erdoğan tarafından şikayet edilen karikatürlerin 1 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandığını belirtti. Karikatürlerin yayımlandığı gazetelerin ve dergilerin isimlerinin belirtildiğini, yani sahiplerinin kimliklerinin belli olduğunu ifade etti. Bu yüzden karikatürlerden sorumlu olmadığını dile getirdi. İsmail Cem Şimşek, karikatürlerin eleştiri niteliğinde ve basın özgürlüğü sınırları içinde olduğunu belirtti.

Türk Ceza Kanunu’nun 299/1 maddesiyle düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu üzerinden dava açılabilmesi için gereken Adalet Bakanlığı izni 11 Mart 2019 tarihinde alındı.

Soruşturma sonunda Şimşek hakkındaki iddianame, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlandı.

Gazeteci İsmail Cem Şimşek’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiği iddianame, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlandı. İddianame 11 Mart 2019 tarihinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iddianamede “müşteki” olarak yer aldı.

İddianamede, davaya konu karikatürlerin Evrensel Gazetesi’nin internet sitesinde hangi tarihte yayımlandığına dair bir bilgi yer almadı.

İsmail Cem Şimşek, iddianamede, 7 karikatür üzerinden suçlandı.

İddianamede, karikatürlerin Almanca’dan Türkçe’ye tercüme edilen içeriklerine de yer verildi. Yayımlanan karikatürlerden birinde Erdoğan’ın, eli kalaşnikof silahlı, maskeli bir şekilde tasvir edildiği aktarıldı. İddianameye göre Erdoğan, karikatürde, siyah elbiseli IŞİD militanı şeklinde gösteriliyordu ve “Şeytani teröristlere karşı bugünkü savaşa hazırım” diyordu. Bir başka karikatür ise iddianamede şöyle aktarıldı:

“Cumhurbaşkanı’nın, IŞİD bayrağı bulunan bir arazide bir Türk şahsın boğazına bıçağını dayamış bir IŞİD militanının omuzuna elini atmış vaziyette tasvir edildiği (…) görülmüştür.”

Şimşek, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi ve 43. maddesiyle düzenlenen zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanı’na hakaretle” suçlandı. Bu kapsamda hakkında 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca TCK’nin 53’üncü maddesinde düzenlenen “belirli haklardan yoksun bırakma” yaptırımın da uygulanması talep edildi.

Gazeteci İsmail Cem Şimşek’in yargılaması hakkındaki iddianamenin Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmesiyle başladı.

Yargılamanın ilk duruşması 10 Ekim 2019’da görüldü. Dava avukatların görevsizlik kararı verilmesi talebini değerlendirmek üzere ertelendi.

Yargılamanın ikinci duruşması 31 Ekim 2019’da görüldü. Hakim Mehtap Bayrak Dalaslan görev yaptı. Duruşmaya sadece Şimşek’in avukatı Gamze Gökoğlu katıldı. Yargılanan gazeteci Şimşek ve şikayetçi Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Duruşmada hakim Dalaslan, görevsizlik kararı vererek, dosyanın Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Yargılama, dosyanın ilgili mahkemece kabul edilmesiyle devam edecek.

2. Standing - Oct. 31, 2019


Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek’in gazetenin internet sitesinde 1 Ağustos 2015’te yayımlanan “Alman Karikatüristler Erdoğan’ı Fena Çizdi” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” (Türk Ceza Kanunu 299. Madde) suçlamasıyla yargılandığı dava.

Erdoğan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Almanca olan karikatürler Türkçeye çevrildi.

İsmail Cem Şimşek, savcılık ifadesinde, karikatürlerin 2015’te yayınlandığını hatırlattı, zamanaşımına dikkat çekti. Ayrıca karikatürlerin sahiplerinin ve yayımlandığı gazetelerin-dergilerin belli olduğunu, karikatürlerden kendisinin sorumlu olmadığını dile getirdi.

Türk Ceza Kanunu’nun 299/1 maddesiyle düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu üzerinden dava açılabilmesi için gereken Adalet Bakanlığı izni 11 Mart 2019 tarihinde alındı.

Şimşek hakkındaki iddianame, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Bülent Demirbilek tarafından 8 Mayıs 2019’da tamamlandı. Davanın ilk duruşması 10 Ekim 2019 tarihinde Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Avukatlar, Basın Kanunu’na göre dosyaya basın davalarından sorumlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bakması gerektiğini savundu. Mahkeme 31 Ekim 2019’da görülen ikinci duruşmada görevsizlik kararı vererek dosyayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.


Yargılamanın 2. duruşmasında hakim Mehtap Bayrak Dalaslan görev yaptı.

Duruşmaya sadece Şimşek’in avukatı Gamze Gökoğlu katıldı, yargılanan gazeteci Şimşek ve şikayetçi Erdoğan’ın avukatı katılmadı.

Avukat Gökoğlu, Şimşek’in davaya konu karikatürlerin yayınlandığı tarihte gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu için yargılandığını belirtti. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı Basın Kanunu’na göre basın davalarından sorumlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermesini talep etti.


Mahkeme görevsizlik kararı vererek, dosyanın Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.


Duruşma Öncesi

Duruşma tam saatinde başladı ve yaklaşık iki dakika sürdü. Yargılanan gazetecinin avukatının talebinin alınmasının ardından, hakim salondakilere talebin kabul edildiğini, karar yazılırken dışarı çıkmalarını, söyledi. Karara avukatların UYAP’tan ulaşılabileceğini söyledi. Kararın yazılmasını kapıda bekleyen avukatlar, tutanağı mübaşirden aldı.

Mahkeme Salonu Koşulları

Mahkeme salonu küçüktü. Seyircilere yer ayrılmamıştı. Üç sanık sandalyesi ve iki tarafın avukatları için iki masa vardı. Gözlemciler, sanık avukatının masasının arkasına yerleştirilen sıraya oturdu.

Duruşmaya Katılım

Duruşmayı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ile İfade Özgürlüğü Derneği’nden gözlemciler izledi.

Genel Gözlemler

Duruşmada olağanüstü bir durum yaşanmadı.

1. Standing - Oct. 10, 2019


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, internet sitesinde “Alman Karikatüristler Erdoğan’ı Fena Çizdi” başlığı ile yayımlanan haber nedeniyle Evrensel Gazetesi’nden şikayetçi oldu.

Karikatürler üzerinden Evrensel Gazetesi’nin eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma sürecinde, Almanca olduğu için karikatürler önce Türkçe’ye çevrildi.

İsmail Cem Şimşek, savcılıkta verdiği ifadesinde, Erdoğan tarafından şikayet edilen karikatürlerin 1 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandığını belirtti. Karikatürlerin yayımlandığı gazetelerin ve dergilerin isimlerinin belirtildiğini, yani sahiplerinin kimliklerinin belli olduğunu ifade etti. Bu yüzden karikatürlerden sorumlu olmadığını dile getirdi. İsmail Cem Şimşek, karikatürlerin eleştiri niteliğinde ve basın özgürlüğü sınırları içinde olduğunu belirtti.

Türk Ceza Kanunu’nun 299/1 maddesiyle düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu üzerinden dava açılabilmesi için gereken Adalet Bakanlığı izni 11 Mart 2019 tarihinde alındı.

Şimşek hakkındaki iddianame, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Bülent Demirbilek tarafından 8 Mayıs 2019’da tamamlandı.Davanın ilk duruşması 10 Ekim 2019 tarihinde Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Next Trial: Oct. 31, 2019, 11 a.m.


Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim Mehtap Bayrak Dalaslan görev yaptı.

Mahkeme hakiminin duruşma salonunda yerini almasıyla duruşma saatinde başladı. Duruşmada, yargılanan gazeteci Cem Şimşek ile avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Başak Kızılkaya hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak söz alan Şimşek’in avukatı Devrim Avcı, dosya da ileri sürülen suçun basın yoluyla işlendiğini ve bu nedenle söz konusu suça bakan mahkemeninin Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesini ve dosyaya görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Avukatının görevsizlik kararı talebine katıldığını belirten Cem Şimşek, talep kabul edilmeyecekse bugün savunmasını yapmak istediğini ifade etti.

Erdoğan’ın avukatı Başak Kızılkaya da şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, “Dosyaya katılma talebimiz var. Görevsizlik kararı mahkemenizin takdiridir” dedi.


Mahkeme, görevsizlik kararına ilişkin talebin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 31 Ekim 2019 tarihine ertelendi.


Duruşma Öncesi

Duruşma öncesi basın mensuplarının girişinde bir sorun yaşanmadı.

Mahkeme Salonu Koşulları

Mahkeme salonunda seyirciler için yeterli sandalye ayrılmıştı. Penceresizdi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmada, yargılanan gazeteci Cem Şimşek, avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Başak Kızılkaya hazır bulundu.

Genel Gözlemler

Duruşma da mahkeme hakimi, tarafların taleplerini direk reddetmezken, daha çok avukatların talepleri çerçevesinde duruşmayı sürdürmek istemesi dikkat çekti.

İsmail Cem Şimşek - Trial for Insulting the President (Indictment)

İsmail Cem Şimşek - Trial for Insulting the President 2. Standing (Minutes of the Hearing)