Mehmet Arif Koşar

Mehmet Arif Koşar, Utku Şengür - Bilal Erdoğan / “Suit For Damage”

“Rüşvet ata sporumuzdur” başlıklı haber, Evrensel Gazetesi’nde, 9 Mart 2014 tarihinde, Utku Şengür imzasıyla yayımlandı.

Haberde; kamuoyunun “17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” olarak bildiği, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan ve üst düzey siyasetçilerin ve ailelerinin de adının karıştığı soruşturma sırasında yayımlanan telefon dinleme kayıtlarına atıf yapılmıştı. Yayımlanan kayıtlar arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinin kaydı da vardı.

Haberin yayımlanmasının ardından, Bilal Erdoğan; avukatları Ahmet Özel, Ferah Yıldız, Hatice Özay, Sara Kanalka, Murat İlvan ve Faruk Karagüzel tarafından, 21 Ekim 2016’da sunulan dilekçe ile gazeteci Utku Şengür ve gazetenin o dönemki sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Arif Koşar’dan şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde; “haberdeki bilgi ve açıklamaların gerçek dışı olduğu” iddia edildi. Bilal Erdoğan’ın “haklarına, görev ve itibarına saldırı teşkil ettiği” öne sürüldü. “Haber ile gazetecilik sınırlarının aşıldığı” ileri sürüldü.

Dilekçede, Erdoğan’ın avukatları tarafından, gazetede yayımlanması için gönderilen tekzip metninin, yayımlanmadığı da iddia edildi.
Bilal Erdoğan, dilekçe ile; Koşar ve Şengür’den 50 bin TL manevi tazminat talep etti.

Şikayet dilekçesi, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından işleme konuldu. Koşar ve Şengür’ün avukatı Devrim Avcı Özkurt, mahkemeye; yazının bir basın yayın eylemi olduğunu, bunun da yasalara uygun olduğunu belirtti. Özkurt, mahkemeye gönderdiği dilekçesinde şunları dile getirdi:

“Siyasal hayatımızın demokratikliğinin vazgeçilmez gereği olarak herkes aynı görüşe sahip olmak zorunda değildir. Dolayısıyla, kamuoyu önünde bulunan insanlar, politikacılar, yöneticiler, idareciler hakkında elbette her zaman onları öven haberler yer almayacaktır. Dava konusu haber bu kapsamda incelendiğinde, basın özgürlüğü sınırları içerisinde tamamen gazetecilik ilkelerine uygun olarak verildiği görülecektir.”

Özkurt, bu nedenlerle “haksız” olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tazminat talepli davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilir. Dava şikayet dilekçesi ile görülür; savcı iddianame hazırlamaz ve bu duruşmalara girmez.

Evrensel Gazetesi muhabiri Utku Şengür ve gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Arif Koşar’ın yargılanmasına İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlandı.

Yargılamanın dördüncü duruşması 15 Ekim 2019’da görüldü.

Bilal Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, tazminat talebinin kabul edilmesini istedi. Gazeteciler Koşar ve Şengür’ün avukatı Mustafa Söğütlü ise talebin zamanaşımı kapsamında değerlendirilmesini istedi. Haberin tamamen basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve tazminat talebinin reddini istedi.

Mahkeme, tazminat talebinin “zamanaşımı” gerekçesiyle reddine karar verdi.

4. Standing - Oct. 15, 2019


Saat 09:50’de başlaması beklenen duruşma yaklaşık 20 dakika geç başladı.

Mahkeme hakiminin yerini alması ile başlayan duruşmaya, yargılanan gazeteciler katılmadı. Gazeteciler Utku Şengür ve Mehmet Arif Koşar’ı avukatları temsil etti.

Duruşmada ilk olarak söz alan davacı Bilal Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen “İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında karar çıktı” diyerek, söz konusu kararı mahkeme hakimine sundu.

Evrensel Gazetesi Avukatı Mustafa Söğütlü, “Zamanaşımı itirazımızı tekrarlıyorum. Yapılan yayın tamamen basın özgürlüğü kapsamındadır. Davanın reddine karar verilsin” dedi.

Son sözü sorulan Erdoğan’ın avukatı Yelmen, davanın kabulünü isterken, Evrensel Gazetesi avukatı Söğütlü ise davanın reddini istedi.


Hakim, ara vermeden açıkladığı kararında tazminat talebinin “zamanaşımı” nedeniyle reddine karar verdi.


Duruşma Öncesi

Yurttaşlar ve gazeteciler, adliye girişinde X-Ray cihazından geçirildi. Duruşma salonunun önünde herhangi bir güvenlik bariyeri ve güvenlik görevlisi yoktu.

Duruşmaya Katılım

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu takip etti.

Duruşma Salonunun Koşulları

Duruşma salonu küçüktü. Taraf avukatları ve izleyiciler için yer ayrılmıştı.

Genel Gözlemler

Davada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mehmet Arif Koşar, Utku Şengür - Bilal Erdoğan / “Suit For Damage” (Şikayet Dilekçesi)

Mehmet Arif Koşar, Utku Şengür - Bilal Erdoğan / “Suit For Damage” 4. Standing (Minutes of the Hearing)

Contact: pressinarrest@gmail.com

Creative Commons License

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.