Murat Sabuncu

Murat Sabuncu started his journalism career in the Milliyet Newspaper’s economy section. He worked for the Milliyet Newspaper for 14 years before he served as an editor-in-chief for the magazines, Temo and Fortune Türkiye. He became the editor-in-chief of the Cumhuriyet Newspaper in 2016.

After the change in the management in October 2018, he quitted his job at the Cumhuriyet Newspaper. He continued to write for t24 news website while being prosecuted in the Cumhuriyet trial. During the prosecution, he was kept in prison for 16 months. The court sentenced him to 7 years and 6 months of prison. The verdict has been appealed. The Court of Cassation reversed the decision about Murat Sabuncu along with all the other defendants of Cumhuriyet Newspaper. The retrial of all the defendants will start at the Istanbul 27th Heavy Penal Court.

Yargıtay, Sabuncu ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi Davası’ndaki sanıklar hakkında verilen hükmü bozdu.” İfadesinden sonra “At the end of the retrials, the board decided to persist the Court of Cassation’s decision to overturn. Files will be sent to the General Assembly of Criminal Chambers of the Court of Cassation, due to the objection.

Çiğdem Toker - PTT / “Suit for Damage”

Cumhuriyet Gazetesi’nde 22 Nisan 2018 tarihinde “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” başlığı ile yayımlanan köşe yazısı nedeniyle PTT tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne şikayette bulunuldu.

Çiğdem Toker’in yazısına göre PTT’nin bir kamera alım ihalesinin dosyasında STM adında bir şirketin yararına olacak şekilde değişiklikler yapılmıştı.

PTT’nin şikayet dilekçesinde “köşe yazısında kullanılan üslup ve ifadelerin şirketi aşağılayıcı, güvenirliğini sarsmaya yönelik olduğu” iddia edildi. Verilen bilgilerin de gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Dilekçede, PTT şirketinin geçmişi, marka değeri ve ticari prestiji sıralandı. Basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı belirtilerken, “Basın özgürlüğünün kişilik haklarına üstün tutulabilmesi için, haberin gerçeğe uygun olması” gerektiği ifade edildi.

Toker’in, yazısında; şirketin asılsız iddialarla, hiçbir sözleşme ilişkisi içine girmediği şahıslarla sözleşme yapmış gibi sunulduğu” iddia edildi. Şirketin “hukuka aykırı şekilde ihale gerçekleştirmiş ve usulsüzlüklere imza atmış bir şirket olarak lanse edildiği” öne sürüldü.

PTT tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan dilekçede, Toker ile dönemin Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve yazı işleri müdürü Faruk Eren ile gazete aleyhinde 50 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Tazminat talepli davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilir. Dava şikayet dilekçesi ile görülür; savcı iddianame hazırlamaz ve bu duruşmalara girmez.

Gazeteci – yazar Çiğdem Toker ile Cumhuriyet Gazetesi’nde dönemin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ile yazı işleri müdürü Faruk Eren’in yargılanmasına, 30 Ekim 2018’de, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma ile başlandı.

Hakim, Toker’in yazısında aktardığı, PTT’nin açtığı kamu ihalesi ile ilgili bilgi ve belgelerin dosyaya eklenmesini istedi. Ayrıca köşe yazısının yayınlandığı gün geçerli olan gazete künyesi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Toker’in yazısının yayımlandığı günkü nüshasını talep etti.

Hakim, ayrıca Toker’in sosyo-ekonomik durumunun da araştırılmasını istedi.

Yargılamanın ikinci duruşması 31 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Bir önceki duruşmada istenen belgeleri mahkemeye sunulmadığı belirtildi. Duruşma ertelendi.

Yargılamanın üçüncü duruşması 25 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Duruşma aynı gerekçeyle ertelendi.

Yargılamanın dördüncü duruşması 11 Haziran 2019 tarihinde görüldü. İlk duruşmada istenen belgelerin tamamlandığı açıklandı.

Mahkeme, “manevi tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle” davanın reddine karar verdi.

Sabuncu ve Eren için ise mahkeme, tazminat talebini “husumet yönünden” reddetti. Buna göre mahkeme, tazminatın Sabuncu ve Eren’den istenemeyeceğine, Sabuncu ve Eren’in bu tazminat davasında taraf olmadığına karar verdi.

4. Standing - June 11, 2019


Duruşma 12:30 olarak belirlenen saatinde başladı.

Duruşmada ilk olarak Çiğdem Toker için sosyal ekonomik durum araştırmasına dair gelen yazılar okundu.

Şikayetçi şirketin avukatı Çağıl Özağır, beyan edilen miktarın kendilerine göre düşük olduğunu ve traji yüksek bir gazetede gazetecilik yapan Toker’in gelir durumun daha yüksek olması gerektiğini savundu.

Toker, ekonomik durum araştırmasına dair beyanlarını görevlilere beyan ettiğini söyledi.

Daha sonra söz alan avukat Özağır, “Yasaya aykırı olarak ihale gerçekleştirilmiş bir şirketmiş gibi kamuoyuna lanse edilmiş olup, bu durum şirket saygınlığını ve itibarını zedelemiştir. Tazminat talebinin kabulünü gerektirecek şartlar oluşmuştur” dedi.

Toker’in avukatı Evrim İnal ise “Dava konusu yayın resmi tutanak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakalrından alınarak yayınlanmıştır. Görünür gerçekliğe uygun olarak haber yapılmıştır. Kişilik haklarının ihlali söz konusu olmayıp davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem Toker ise şunları söyledi:

“Ben kamu yararı gözeterek TBMM’de KİT komisyonu görüşmeleri sırasında PTT hesapları denetlenirken komisyonda görev alan milletvekillerinin gündeme getirdiği konularla ilgili olarak resmi tutanaklara uygun şekilde haber yaptım. Hakkımda açılan dava haksız ve yersizdir. Reddine karar verilmesini talep ediyorum.”


Hakim, duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. “Manevi tazminatı gerektirecek yasal şartlar oluşmadığından” açılan davanın ispat edilememiş olması nedeniyle reddine karar verildi.


Duruşma Öncesi

Duruşmanın görüleceği 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu Dışkap Adliyesi daha önceki dönemlerde bir dershane olarak kullanılan bir binaydı.

15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişimi sonrasında adliyeye çevrilen binanın salonları küçüktü.

Binaya X-Ray arama cihazından geçildikten sonra girildi. Herhangi bir kimlik sorgulaması yapılmadı.

Mahkeme Salonu Koşulları

Mahkeme salonu oldukça ufaktı. İzleyiciler için sadece beş kişilik bir yer ayrılmıştı. Bazı izleyiciler ayakta izlemek zorunda kaldı. Hakim, “Lütfen oturun” demesine rağmen oturacak yer yoktu. Mahkemenin asliye ceza mahkemesi olması ve iş yoğunluğu nedeniyle salonun birçok yerinde davalara ait klasörler bulunuyordu.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya Toker’e destek olmak amacıyla Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Şubesi yöneticisi Sibel Hürtaş ve gazeteciler katıldı.

Genel Gözlemler

Hakim oldukça nazik yaklaştı. Toker sözlerini olduğu gibi tutanağı aktardı. Duruşmanın başında salondaki kalabalığı görünce “Hayırdır, bu kadar kalabalık izleyici var” şeklinde tebessüm ederek soru sordu. İzleyiciler de “Yargılanan gazetecilik, dolayısıyla gazeteciler de burada” diye yanıt verdi. Duruşma esnasındaki yanıtlarına bakıldığın dosyaya hakim olduğu gözlendi.

3. Standing - April 25, 2019


Hakimin bir önceki duruşmalarda talep ettiği belgelerin dosyaya girdiği görüldü.

Yargılamaya konu olan köşe yazısının yayımlandığı gün Cumhuriyet Gazetesi’nin bir nüshası, aynı gün geçerli olan gazete künyesi talep edilmişti.

PTT’nin avukatı Salihanur İldeniz, tazminat taleplerinin kabul edilmesini istedi. Bunun için emsal teşkil edebileceği düşünülen Yargıtay kararları sunuldu.

Toker’in avukatı Evrim İnal ise davanın reddedilmesini talep etti.


Mahkeme Başkanı, emniyet müdürlüğünden Toker’in sosyo-ekonomik durum araştırmasının yapılmasını talep etti.

Hakim, yargılamanın dördüncü duruşmasının 11 Haziran 2019 tarihine bırakılmasına karar verdi.


Duruşma Öncesi

Duruşma tam olarak daha önce belirlenen saatte başladı.

Mahkeme Salonu Koşulları

Duruşma salonu küçüktü, ancak havadar ve ışık alıyordu. İzleyici sırası azdı. Ancak solanda, asliye hukuk ve asliye ceza davaları görüldüğünden bu eksiklik sorun oluşturmadı.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya Toker’in avukatı Evrim İnal ve PTT avukatı Salihanur İldeniz katıldı.

Genel Gözlemler

Duruşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2. Standing - Jan. 31, 2019


Duruşmada, hakim; bir önceki duruşmada talep ettiği tutanakların henüz ulaşmadığını belirledi.


Mahkeme, yargılamanın ikinci duruşmasının 25 Nisan 2019 saat 09:45’te yapılmasına karar verdi.


Duruşma Öncesi

Ankara Dışkapı’daki Adliye’ye x-ray cihazından kemerler ve çantalar ayrı ayrı olmak üzere yoğun bir güvenlik aramasından geçilerek girildi. Duruşmada, Toker’i; avukatı temsil etti.

Mahkeme Salonu Koşulları

Mahkeme salonu küçük ancak havadar ve aydınlıktı. Her mahkeme salonunda olduğu gibi görülmeyi bekleyen dosyalar, pencere kenarlarında, koltukların altında birikmişti.

Duruşmaya Katılım

Çiğdem Toker duruşmada avukatı tarafından temsil edildi. Duruşmanın başka bir katılımcısı olmadı.

Genel Gözlemler

Duruşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çiğdem Toker - PTT / “Suit for Damage” 2. Standing (Minutes of the Hearing)

Çiğdem Toker - PTT / “Suit for Damage” 3. Standing (Minutes of the Hearing)

Çiğdem Toker - PTT / “Suit for Damage” 4. Standing (Minutes of the Hearing)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial

Then the editor-in-chief of the Cumhuriyet Newspaper, Murat Sabuncu was arrested upon the order of the İstanbul Chief Public Prosecutor’s Office by the Anti-Terror Branch of Istanbul Police on Oct. 31, 2016. The reasoning for the arrest was “committing a crime on behalf of the terrorist organizations FETÖ/PDY [Fethullahist Terrorist Organization - The followers of Fethullah Gülen, an Islamist living in self-imposed exile in the US that is accused of orchestrating a 15th of July coup attempt. The Turkish government declared FETÖ as a terrorist organization and it was approved by Turkish courts in 2016], and the PKK/KCK [Kurdistan Workers’ Party, a militant Kurdish group] knowingly and willingly, although he does not belong to the structure of that organization” (TPC 220/7).

Murat Sabuncu was interrogated by the investigation’s prosecutor at the Anti-Terror Branch of the Istanbul Police Headquarters on Nov. 4, 2016. Then he was sent to the court with the request for detention. Sabuncu testified to the İstanbul 9th Criminal Court of Peace.

In his defense, Sabuncu said, “The employees of our newspaper always act lawfully. We are subject to the Press Law. The newspaper was always obvious about its stance against FETÖ, notably Hikmet Çetinkaya. When the chairman of the Cumhuriyet Foundation summoned me to his office, he said to me, ‘Son, now you are the editor-in-chief. You will publish strictly to this line.’ How does the prosecutor accuse us regarding 4 or 5 headlines? Yet this prosecutor himself is prosecuted for affiliation with FETÖ/PDY. I refuse all of the accusations.”

On Nov. 5, 2016, at the end of the interrogation, Judge ruled to detain Murat Sabuncu for “aiding and abetting an organization knowingly and willingly, although he does not belong to the structure of that organization.” The court presented “strong criminal suspicion, the risk of absconding and tampering with evidence and oppressing the witnesses” as the reasoning of its verdict. Sabuncu was then sent to Silivri Prison.

On Nov. 2, 2016, it was revealed the investigation’s prosecutor, was a defendant in a trial that was continuing in the Court of Cassation’s 16th Penal Chamber. Prosecutor, was accused of 10 charges, including “attempting to abolish the government.” Despite this fact, İnam continued to work on the Cumhuriyet investigation until April 3, 2017.

In the indictment, prosecutor signature wasn’t included, he was assigned to the investigation bureau.

A junior prosecutor with issued the Cumhuriyet indictment on April 3, 2017. The case against 19 people, including Kadri Gürsel, was opened.

The indictment was published by Nazif Karaman, a reporter for the pro-government Sabah newspaper, before it was delivered to the defendants. The main accusation in the indictment was the editorial policy change, which prosecutors believe was helping FETÖ/PDY, the DHKP-C [Revolutionary People’s Salvation Party-Front, a far left organization] and the PKK/KCK.

In the indictment, this accusation wasn’t directed by the prosecutors. The prosecutor’s office directed this accusation through the “communication expert” Ünal Aydemir and witnesses. The prosecutor’s office witnesses were Cem Küçük, Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan, Alev Coşkun, Rıza Zelyut, Mehmet Faraç, Ceyhan Mumcu, Şükran Soner, Nail İnal, Talat Atila, İbrahim Yıldız, Ali Açar, İnan Kıraç, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, and Namık Kemal Boya.

The İstanbul 27th High Criminal Court accepted the indictment on April 18, 2017. In the indictment, it was recommended that Sabuncu to be charged for “aiding and abetting an organization knowingly and willingly, although he does not belong to the structure of that organization.”

In the indictment, Sabuncu was accused of having a communication log with 18 people who are ByLock [ByLock is a communication application regarded as evidence of FETÖ membership by the Turkish courts] users and have also been subjected to FETÖ investigation. Among these numbers, there were phone numbers of the Cihan News Agency and Bugün TV.

In the “conclusion and evaluation” chapter of the indictment, it was claimed that, because of Sabuncu’s position as editor-in-chief since Sept. 1, 2016, he was responsible for the manipulative reports published in this period of time and the selection and narrative style of the reports. In the indictment, 12 of Sabuncu’s Twitter posts were also presented as a “crime” and it was claimed that, “through these posts, he was defaming the operations against the Zaman newspaper, opposed the operation against Bank Asya, trying to present the FETÖ leader as sympathetic, [and] supporting the Özgür Gündem newspaper, which was the propagandist tool of the terrorist organization PKK/PYD.”

Some of the employees of the Cumhuriyet newspaper were also presented as witnesses in the indictment.

The first hearing of the trial was held on “Press Day” on July 14, 2017, in the İstanbul 27th High Criminal Court. The first hearing lasted for five days. Sabuncu, then imprisoned, defended himself on July 25, 2017.

Noting that July 24th was marked as the anniversary of the lifting of censorship, Sabuncu defended himself in the following terms:

“Unfortunately, we couldn’t celebrate this day, just like the past few years, because there are 150 journalists in prison. As the journalists whose prosecution started on that day, here, we are forced to defend journalism, headlines, and reports. July 24th used to be celebrated as the day the censorship was lifted, until this day. But from now on, when the Cumhuriyet employees are sooner or later acquitted, today will be celebrated as the anniversary of the lifting of self-censorship. Because the Cumhuriyet trial is an intimidation case against journalists. Through this trial, they sent journalists a message that if you write a report, then one prosecutor would slander you and then you would end up in prison. The price of independent journalism in Turkey is to be imprisoned.”

Regarding the prosecutor of the investigation, the expert and the witnesses, Sabuncu spoke as follows:

“The prosecutor of this trial, the person who detained us and conducted the investigation, is a person who is undergoing prosecution and is charged with FETO membership, and facing one aggravated life sentence, a life sentence and 15 years of prison. Can you get your head around it? This person who has been prosecuted for FETÖ membership can slander the Cumhuriyet newspaper for ‘aiding the organization although not being a member of it.’ This person is on trial with an aggravated life sentence sought and he is released pending trial. The witnesses the prosecution has found consist of people who have been aligned with FETO have been foot soldiers at its command and who were among the founders of Zaman newspaper and the Journalists and Writers Foundation. Two of them are Hüseyin Gülerce and Latif Erdoğan. The expert examined our headlines and coverage over four years. It means 1,400 headlines, 14-15,000 reports. The expert who has insinuated, by means of cherry picking reports from among some 1,500 headlines and 14-15,000 reports, that we aided the organization, is an engineer. Possibly 28 years old. He has great affection for the word “virtually.” He has used the word “virtually” throughout the report. In page 9 of the indictment, the prosecutor quoted the expert, who said, ‘the Cumhuriyet newspaper has been virtually confiscated by the armed terrorist organization since 2013.’ The next sentence continued as follows: ‘In this period of the newspaper, the defendant was virtually the supporter of the terrorist organizations FETÖ, the PKK, and the DHKP-C.’”

Noting that he has been a journalist for 28 years, Sabuncu criticized some of the Cumhuriyet employees who testified as witnesses. “The journalists used as witnesses of the incidents, witnesses of history. Now, journalists are testifying in the trials in which their friends, colleagues are prosecuted. Surely, this will also mark its place in history,” Sabuncu said.

Sabuncu noted that he was appointed to the position of editor-in-chief of the Cumhuriyet newspaper on Sept. 1, 2016, and most of the headlines that were mentioned in the indictment were published before his legal liability. “However,” Sabuncu continued, “Even though I don’t have legal liability for the publishings before this date, I happily undertake the honorable mission of the newspaper’s moral and political responsibility.”

While “defending” the reports and headline of the Cumhuriyet newspaper titled “Yurtta savaş, dünyada savaş” (“War in home, war in the world”), “Sokaktaki tehlike” (“The danger in the streets”, “YAŞ’ta paralel tasfiyesi” (“Parallel purge in the Supreme Military Council”), “Cadı avı başladı” ( “The witch hunt began”) and “Eksik demokrasi” (“Incomplete democracy”), Sabuncu stressed they have always advocated for democracy and they will always do so.

Sabuncu finished his defense with the following:

“I should say that this newspaper, for which I am honored to be editor-in-chief, the legendary name İlhan Selçuk was tortured in Ziver Bey Mansion just after the 1971 coup d’etat. The fugitive prosecutor Zekeriya Öz tried to arrest 80-years-old İlhan Selçuk under the charge of Ergenekon. This newspaper’s writers, Ali Sirmen, Ataol Behramoğlu, and Erdal Atabek was imprisoned after the 1980 coup d’etat. This newspaper’s writers Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı were murdered. Ours is such a newspaper. Now, regarding your point of view, I would like to say one last sentence. Whatever claims will be made against me as the Cumhuriyet newspaper’s Editor-in-Chief, or employee or just a journalist, whatever price they wanted us to pay, we will not leave the path of İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter or Metin Göktepe.”

The court ruled for the release of Murat Sabuncu on March 9, 2018. During the seventh hearing of the trial, prosecutor explained his opinion regarding the accusations. In his opinion, Bölükbaşı stated that, “It was understood that the whole publishing activity subjected to the prosecution,” and recommendation for Sabuncu to be convicted for “aiding and abetting an organization knowingly and willingly, although he does not belong to the structure of that organization.”

The final hearing of the trial was held in the courtroom that was built in front of Silivri Prison on April 24-25, 2018.

Noting the defendants were in love with their profession, Murat Sabuncu spoke as follows:

“Whatever the price will be, we have to defend our love. But the prices that we pay personally are just details for the public’s right to be informed by our reporting. The Cumhuriyet newspaper, that I am proud to be a part of, has always spoken the unspoken, showed the unseen. It stood by the people, not the power. Because it did not leave the truth throughout its history, it was attacked and slandered in the times when the democracy was weak. Its employees were imprisoned or were the targets of bullets. We are part of this difficult but honorable history. We are at the end of the trial where all of the slanders were refuted. We walked in this room with our heads held high, and we’ll leave this room with our heads held high. We will never leave the path of Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Hrant Dink, Musa Anter or Metin Göktepe. Despite the wrongdoings against them, their heritage as love for our people has always been our light. I will continue to love my country and practice true and brave journalism.”

In his last words, Murat Sabuncu spoke as follows:

“Freedom is a beautiful thing. When you’ve lost it once, you understand it even better. My profession is a profession in which you have to tell the truth no matter what the conditions are. We always spoke the truth in the Cumhuriyet newspaper. My stance and that of my friends is that in life, you must always tell the truth. We spoke the truth throughout this prosecution. In a few minutes, you will make a decision about our freedom. We have said the same thing since day one. Journalism is not a crime. We only practiced journalism and will continue our practice under any condition.”

The court reached a verdict on April 25, 2018. The court convicted Sabuncu for “aiding and abetting an organization knowingly and willingly, although he does not belong to the structure of that organization” and sentenced him 7 years and 6 months of prison.

In the reasoning of the verdict, it was claimed that Sabuncu was reflecting the terrorist organization’s propaganda and perception management to the public and he was sentenced because of the consistency with these kinds of reports.

The Appeal

The İstanbul Regional Court of Justice’s 3rd Panel Chamber approved the verdict on Feb. 18, 2019. According to the Law of Criminal Procedure, the defendants who were sentenced more than five years can appeal the verdict to the Court of Cassation. The attorneys of the journalists appealed the verdict to the Court of Cassation’s 16th Penal Chamber on Feb. 26, 2019.

The chief prosecutors of the Court of Cassation presented their letter of notification about the file to the 16th Penal Chamber on July 16, 2019. They demanded the removal of the verdict about Sabuncu.

In the notification, it was stated that the subject matters of the charges such as tweets, HTS records and attendance to Abant meetings do not correspond to a crime committed by Orhan Erinç, Akın Atalay and Sabuncu.

It was mentioned in the notification that Orhan Erinç, Akın Atalay and Sabuncu were the managers of the Cumhuriyet Newspaper. Nevertheless, it was stated that Sabuncu and the other defendants could not be accused because of the articles published by the newspaper as there was no information, document or evidence for it and thus they can not be held responsible for the articles.

The Court of Cassation

The Court of Cassation’s 16th Penal Chamber reached a decision on Sept. 12, 2019, complying with the demands in the letter of notification of its Prosecutor’s Office.
In the reasoned decision of the chamber, it was stated that the principle of “defendant benefits from the suspicion” should be applied.

In the decision, the expressions about Cumhuriyet Newspaper as “known as its oppositional identity” were used. It was also stated that freedom of thought and expression should also include the ideas which are not approved by a part of the public.

In the decision, it was mentioned that for committing the crime of aiding an organization, there should be “an intention.” For detecting “an intention”, the existence of the organization and its members’ identites should also be known. There should be a concrete evidence for the crime of “aiding an organization intentionally and voluntarily.”

In the decision; it was mentioned that the fundamental condition of punishment is the detection of crime without any suspicion. Suspicious and ambigious allegations cannot be interpreted against the defendants for a decision of sentence.

It was emphasized in the decision that the court committees were mistaken about the assessment of evidences.

The retrial of all the defendants will start at the Istanbul 27th Heavy Penal Court.

The Application to the Constitutional Court and the ECHR

Ten defendants who were imprisoned during the prosecution, including Murat Sabuncu have applied to the Constitutional Court on Dec. 6, 2016. The concerned branch of the court sent Sabuncu’s file to the General Assembly of the Court in July 2018.

The General Assembly of the Court discussed the file on May 2, 2019, and reached a verdict that Sabuncu’s rights weren’t violated.

The Constitutional Court rejected Sabuncu’s appeal on May 2, 2019 by a majority vote.

In the decision of the Constitutional Court, the reasoning took attention regarding the violation of Sabuncu’s freedom of expression and press.

It was stated that the evidences are convincing to get suspicious about Sabuncu’s committing a crime. It was also mentioned that the justificaiton of his detention is proper and scaled. It was emphasized that regarding Sabuncu’s investigation and detention in the scope of violation of his freedom of expression and press is inadmissable.

Zühtü Arslan, the president of the Constitutional Court and Ergin Yıldırım, the vice president opposed to this decision with the other 4 members.

Zühtü Arslan, the president of the Constitutional Court stated that the publications and news which are subject to the allegations were published before Sabuncu’s chief editorship. Arslan also emphasized that how Sabuncu is held responsible for the articles and news published in the newspaper is not explained.

Arslan also stated that Sabuncu’s critical social media posts about the operation against the Zaman Newspaper cannot be regarded as a crime. Arslan added: “These posts were generally evaluations on the pressure to journalists, and the sacking of them by the instructions of political actors.” Arslan said there is no justification about these posts’ being elements of crime.

In his opposition letter, Arslan said:

“The defendant was detained due to the articles and news published by the newspaper in various times as he was the chief editor of it. The measure of detention about him do not meet the conditions of lawfullness and the detention is quite heavy regarding the freedom of expression and press. Seeing it as a necessary and scaled intervention cannot be accepted in a democratic society.”

Sabuncu applied to the European Court of Human Rights on Nov. 9, 2016.

Retrial Process

Trials of all the suspects restarted at November 21st, 2019 at Istanbul 27th Assize Court.
In the hearing Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Akın Atalay, Aydın Engin, Güray Tekin Öz, Hakan Kara (Karasinir), Musa Kart, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Orhan Erinç, Önder Çelik were present.

The hearing started with the identification of the suspects. Then the presiding judge read the summary of the Court of Cassation’s decision to overturn. After that the prosecutor, taking the stage to present the opinion as to the accusations requested a decision to persist the 16th Criminal Chamber of the Court of Cassation’s decision to overturn.

Following the prosecutor’s opinion as to the accusations, presiding judge stated that he will be giving the stand to the suspects regarding the decision to overturn, and will be asking for the final statements later on. Then the statements were in order.

The attorneys objected as the court board declared that the suspects were going to be asked of their final statements. After the objection of the attorneys, court board decided to take a 5 minute break to evaluate the Court of Cassation’s decision to overturn.

Trial got back underway. Presiding judge made his statement regarding the attorney’s objection: “Court board, after the attorney’s objection, declared that interlocutory decision can’t rule for overruling or persistence, decision of overruling or persistence will be ruled after hearing the final statements, along with the decisive judgment.”

Then the final statements of the suspects were asked. Headlines of Sabuncu’s final defence arguments are as follows:

“Technically this case will be over in short time. We will either be sentenced or acquitted. But this case will never end in the consciouses, and will be studied at the law faculties as case analysis.”
“Court of Cassation’s 16th Criminal Chambers requested my colleague and friend Ahmet Şık to be sentenced with a different article whereas we are all requested to be acquitted. Dear board, Ahmet Şık is just a person who does his job, and I’m proud to be his colleague. In this case, neither Ahmet can be separated from us nor can we be separated from him. You should either acquit him too or we should be tried along with him.”

“I will continue writing what I think is right no matter what the consequences might be.”
After an hour break court board declared the decision. In the decision court ruled to persist the Court of Cassation’s decision to overturn. With the decision to persist, all the previous sentences of the suspects were read. Files will be sent to the General Assembly of Criminal Chambers of the Court of Cassation.

With the decision, Murat Sabuncu was sentenced to 7 years 6 months of imprisonment.

1. Standing - Nov. 21, 2019


Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden başalayan yargılamanın ilk duruşması belirlenen saatte başladı.

Duruşmada, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Akın Atalay, Aydın Engin, Güray Tekin Öz, Hakan Kara (Karasinir), Musa Kart, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Orhan Erinç, Önder Çelik hazır bulundu.

Duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Ardından mahkeme başkanı tarafından Yargıtay’ın bozma ilamının özeti okundu. Sonrasında mütalaa için söz alan duruşma savcısı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararına karşı direnilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı sanıklara, bozma ilamına karşı söz vereceğini, son sözü sonra vereceğini söyledi.

İlk olarak Kadri Gürsel söz aldı. Gürsel, “Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Yargıtay’ın bozma ilamına uyulsun” dedi.

Gürsel’in avukatı Köksal Bayraktar da, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını istedi. “İddia makamının mütalaası her yönüyle yanlıştır” dedi.

Akın Atalay söz aldığı sırada, mahkeme başkanı “Kaptan kim” diye sordu. Mahkeme başkanının sorusu gülüşmelere neden oldu. Avukatlar da, “Önceki mahkeme heyeti de aynı cümleyi kullanmıştı” diyerek, tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı “samimiyet olsun diye dedim” dedi.

Akın Atalay’da savcının mütalaasını kabul etmediğini, bozma ilamına uyulmasını istedi.

Avukat Bahri Belen, “Savcının mütalaasından şu anlaşılıyor: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar bu örgütü (FETÖ) biliyordu. Savcı aslında onları da suçlamış oluyor. Direnme istemenin hukuki bir dayanağı olmalı. Bir hasım mütalaası olmamalıdır. Savcılık, sanıkların lehine olan delilleri de toplaması gereken bir makamdır. Bu görüşü yok sayıyorum; abesle iştigal olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ahmet Şık söz alarak, “Cumhuriyet komplosu, hukuki saiklerle açıklama yapılacak bir dava değildir. Mafyalaşmış bir siyasi iktidar, ona tetikçilik yapma rol ve görevini üstlenmiş bir yargı ve işbirlikçisi medya ortaklığıyla kurulmuş bir komplodur. Ama tüm yargılamalar boyunca söylenen tek doğru suç işlendiğidir. O suçu işleyenler burada sanık sıfatıyla bulunanlar değil komplonun ortakları olanlardır. Savcı bey mütalaasıyla komploya ve suça ortak olmaya devam edeceğini beyan etmiştir. Sizin vereceğiniz karar bu suça ortak olup olmayacağınıza dair tercihinizi belirleyecektir. Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibarettir” dedi.

Avukat Can, davada durma kararı verilmesini istedi ve savcının mütalaasını kabul etmediklerini söyledi.

Aydın Engin söz aldı:

“Mütalaayı dinlemeseydim konuşmayacaktım. Savcının hazırladığı iddianameyi bundan önceki mahkeme kabul etmişti. Bu bir hukuk ayıbıydı. Galiba kendisi hukuk derslerinde pencereden dışarıya bakmış.”

Cumhuriyet eski avukatlarından Bülent Utku söz aldı ve “Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon en başından beri siyasi amaçlı bir intikam operasyonudur. Yargılamanın hiçbir aşamasında bu değişmedi. Savcının mütalaasına karşı diyeceklerim budur” dedi. Mahkeme başkanının, “takdir mahkemenin diyorsunuz yani” sözleri üzerine Utku, “Hayır ben bir şey demiyorum” dedi.

Avukat Ergin Cinmen de “Ne yazık ki şimdi yine görüyorum ki hukukun amir ilkeleri yok sayılıyor. Bu davada suç teşkil eden fiilin ne olduğu belli değil. Ben böyle bir mütalaa beklemiyordum. Bu dava tarihe çakılan bir davadır. Lütfen artık Türkiye’yi kurtarın” dedi.

Gazeteciler Güray Tekin Öz, Hakan Kara, Musa Kart, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik de savcının mütalaasını kabul etmediklerini, bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Gazeteci Murat Sabuncu “Savcının mütalaasından anlıyorum ki gazeteciliğin üç yıldır yargılanma süreci bitmemiş. Yargıtay’ın kararına uyulmasını talep ediyorum” dedi.

Beyanların ardından son sözlere geçildi. Mahkeme Başkanı’nın “Türkiye’de yargılama yapmak zor tabii usul çok” sözleri üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan son sözlerini soracağını söylemesi üzerine avukatlar duruma itiraz etti. Avukat Belen “Önce mahkeme karar vermeli, bozmaya uyulursa son söz verilmeli. ” diyerek usulü hatırlattı:

“Bozmaya uyulduğu takdirde adeta yeni bir yargılama başlar. Bu süreçte iddia makamının yeni görüşü, sanık avukatlarının varsa kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepleri, yoksa esas hakkındaki görüşe göre son savunmalarını yapmalarına geçilir. Son söz sanıklara sorularak yargılama süreci sona erdirilir ve bundan sonra yeni bir hüküm kurulur. Bu bakımdan mahkemenin uyma ya da direnme konusunda karar vermeden sanıkların son sözlerini istenmesi usule uygun değildir.”

Avukat Ergin Cinmen de “Son sözlerin sorulması mantığa aykırıdır. Şu aşamada yeniden söz verilmesinin anlamı yoktur. Mahkeme önce karar vermelidir ve yargılamaya devam etmelidir. 40 yıllık avukatım bunu ilk defa gördüm” dedi.

Avukatların itirazı üzerine, mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma ilamını değerlendirmek için duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Duruşmaya devam edildi. Mahkeme Başkanı, avukatların itirazlarına yönelik açıklamasını yaptı:

“Sanık avukatlarının bu talepleriyle ilgili bozmanın mahiyeti içeriği dikkate alınarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında ara bozmaya direnme noktasından sonra son sözün sorulamayacağı ve bu nedenle CMK’daki 216/3 aykırılık teşkil edebileceği kanaatiyle uyma ve direnme hususunun son sözlerinin alınmasından itibaren hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verildi.”

Bülent Utku’nun avukatı Cinmen, mahkemenin kararının ihsas-ı rey (oyunu belli etme) olduğunu söyledi:

“Direnme kararı verecekseniz uygulama tam da bu şekilde olur çünkü. Mahkemenin ihsas-ı rey yaptığını düşünüyor ve heyeti reddediyoruz.”

Cinmen’in talebi “Duruşmayı uzatma amacıyla yapıldığı” gerekçesiyle heyetin reddi isteği mahkeme tarafından reddedildi.

Ardından sanıkların son sözlerine geçildi.

Kadri Gürsel:

“Neye istinaden son söz söyleyeceğimi bilmiyorum. Hangi sona geldik ki söz açıklayacağım. Sonunda ne olacağını bilmediğim için direnme ve bozma kararına da uyumlu bir son söz söyleyeceğim. Sizden önceki heyetin sürdürdüğü yargılamada delilsiz, mesnetsiz iddianame karşısında ve kabul edilmesinin ardından yapılan yargılamada yaptığım tüm savunmanın özü AYM’nin lehime verdiği kararla çürütülmüştü. Yaptığımız bütün savunmalar Yargıtay kararına da yansımıştır. Aleyhimdeki hüküm mesnetsiz ve hukuksuzdur. Beraat yönündeki bozma kararına uyulsun.”

Akın Atalay:

“Burada eski savunmalarımı tekrar etmeyeceğim, bunlar zaten dava dosyasında ama şunun bir kez daha kayıtlara geçmesini isterim. Bizleri, Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerini hukuka kanuna ve ahlaka ve mahşeri vicdana sığmayan gerekçelerle ağır bir şekilde mahkûm etmek istediler. Zaten bu davanın açılması ve bizlerin tutuklanmasının iki temel amacı var. Birinci amaç siyasi iktidarın uygulamalarının eleştirilmesinden; toplumdan gizlenmesi istenen bilgilerin haberleştirilmesinden hoşnut olunmaması, bunun için de gazete yönetiminin değiştirilmesiydi. Bir Pirus Zaferi’dir ama kazanıldı. Bugünün Türkiye’sinde medyanın acınılası hali bu davanın sonucudur. 18 Temmuz 2016’da savcı tarafından açılmış bir soruşturmadır bu. Bizim hakkımızda FETÖ’ye yardımdan soruşturma açmış bu Savcı, hala FETÖ’ye üyelikten yargılanıyor. Tarihin bir cilvesi mi bilemem ama 18 Temmuz 2016’da hakkında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Gazetesi’nde bu tarihten bir hafta önce “FETÖ ve hizmetkarları” diye bir yazı dizisi yayımlamıştı. (Atalay yazı dizisinden ayrıntılar verdi) ‘FETÖ ve hizmetkarları’ başlıklı yazının üstünden bir hafta geçmeden, bizler hakkında FETÖ’ye yardım suçlamasıyla, FETÖ’ye üyelikten yargılanan bir savcı tarafından soruşturma başlatıldı. Davanın bilirkişisine ilk yargılamadan sonra sosyal medya üzerinden bilirkişi olarak nasıl atandığını sordum. ‘Akın bey siz de biliyorsunuz. Bu bir devlet sırrıdır ve benimle birlikte mezara gidecektir’ dedi. Atanması devlet sırrı olan bir bilirkişi de gördük. İkinci amaç tüm yöneticilerin hapse atılması suretiyle diğer medya kuruluşlarına sopa göstermekti. Bu dava ile az önce belirttiğim iki amaca da ulaşılırsa artık böyle bir yargılamaya gerek kalmadığı görüşüne vardılar. Arkadaşımız Ahmet Şık yönünden, biz Ahmet’in yaptığı gazeteciliğin yakın tanığıyız. Bu davada onun mahkûm edilmesi hepimizin, gazeteciliğin mahkûm edilmesidir. Birlikte mahkûm olduk, şimdi de hepimiz için bir hüküm kurmanızı istiyorum.”

Ahmet Şık:

“Cumhuriyet komplosu, hukuki saiklerle açıklama yapılacak bir dava değildir. Mafyalaşmış bir siyasi iktidar, ona tetikçilik yapma rol ve görevini üstlenmiş bir yargı ve işbirlikçisi medya ortaklığıyla kurulmuş bir komplodur. Ama tüm yargılamalar boyunca söylenen tek doğru suç işlendiğidir. O suçu işleyenler burada sanık sıfatıyla bulunanlar değil komplonun ortakları olanlardır. Savcı bey mütalaasıyla komploya ve suça ortak olmaya devam edeceğini beyan etmiştir. Sizin vereceğiniz karar bu suça ortak olup olmayacağınıza dair tercihinizi belirleyecektir. Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibarettir.

Bunları demiştim ama tutanağa olduğu gibi yansıması için tekrarladım. Yargıtay kararına ilişkin söyleyeceklerim, genel olarak doğru ama eksik olduğudur. Doğrusu yargılanan herkesin beraat ettirilmesidir. Şu eksik haliyle bile Yargıtay verdiği kararla sizden önce o koltuklarda oturanların, mahkeme başkanı ve duruşma savcısı başta olmak üzere soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alanların hukukçu olmadığının tespitini yapmıştır. Aşağıda adaleti simgeleyen Themis heykelinin elindeki terazinin bir kefesinde yargı mensuplarının menfaatleri bir diğerinde haysiyetleri var. Yargıtay kararı aynı zamanda, sizden önce bu yargılamada görev alanların ve onları korumakla kalmayıp terfi ettirenlerin haysiyetlerini değil menfaatlerini tercih ettiğini de ortaya koydu. Hal böyle iken hukukun evrensel normlarını ve mesleğinin etik değerlerini menfaatlerine çiğnetmeyi tercih edenlerin, meslekte geçirdiğim 30 yıl boyunca tek bir ayıba imza atmamış olan şahsım hakkında gazeteciliğimi tartışmaya açmaları hakkı ve haddi değildir. Dolayısıyla bu komploda görev alanların da her kim olursa olsun yargı önüne çıkarılması gerektiği ortadadır. Son olarak eklemekte ve tekrarlamakta fayda var: Bu komplonun emrini veren siyasi iktidar da suç ortaklığı yapan yargı ve medyası da bilsin ki ne korkacağız ne de diz çökeceğiz.”

Aydın Engin:

“En yaşlı değil ama en kıdemli gazeteci benim. Dolayısıyla mahkemenin vereceği karar hapsimize yönelikse şaşırmam, benim için fark etmez. Çıktıktan sonra yine yazarım. Ama sizin için fark edecek. Bu sizin hukuk sınavınız. 27. Ağır Ceza’nın yeni heyetisiniz o nedenle ‘sınav’ diyorum. Daha önceki heyet hukukta sınıfta kaldı. Kolay gelsin.”

Bülent Utku:

“Avukatım heyeti reddetti. 35 yıllık avukatım. Heyetinizin uyguladığı gibi bir usul görmedim. Dolayısıyla son söz olarak ne söyleyeceğimi bilmiyorum.”

Hakan Kara:

“İddianamedeki iddiaların hepsini tek tek çürüttük. Tuhaf olan mahkeme bu açıklamalarımızı hiç duymamış gibi. Bu dava hukuk anlamında çok ilginç bir dava haline geldi. Bu dava hukuk tarihine geçecek ve hakkında çok kitap yazılacak. Geç gelen adalet, adalet değildir. 9 ay yattık çıktık. Şimdiyse ne olacağı belli değil. Yargıtay’ın kararı benim için mükemmel değil ama bir adımdır. Bu çerçevede de beraat kararı talep ediyoruz.”

Güray Tekin Öz: “Savcının mütalaasını kabul etmek mümkün değil. Yargıtay kararına uyulmasını istiyorum.”

Musa Kart:

“Bir mizahçının hayal gücünü aşan bir döneme tanıklık ettik. Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar yargılandıktan sonra hapis yatarlar bizde tam tersi oldu. Şu an ömründen aylar yıllar çalınmış bir gazeteci olarak özür bekliyorum.”

Hikmet Çetinkaya: “Suç işlemedim, beraatimi istiyorum.”

Murat Sabuncu:

“Hemen her gece derin sessizlikte daha da yoğun yankılanan bir gürültüyle uyanıyorum. Pencereye doğru gidiyorum… İnsanlar… Sayıları her geçen gün çoğalan insanlar. Ayaklarında prangalar onların çıkardığı şakırtıyla kendi mahallelerinde bir aşağı bir yukarı yürüyorlar Daha doğrusu ayaklarını sürüyorlar… Gözlerine bakıyorum, sıkı sıkı yummuşlar… Elleriyle ağızlarını kapatmışlar… Dilleri var konuşmuyorlar… Gözleri var bakmıyorlar… Kulakları var duymuyorlar… Ayakları var gitmiyorlar… Oysa… Yakınlarda bir yerde… Pek çok mahallede insanlar… Acı çekiyorlar… Haksızlığa uğruyorlar… Yoksulluk yaşıyorlar… Böyle zamanlarda… Görülmeyeni göstermek… Söylenmeyeni söylemek… Gidilmeyen yere gitmek şahitlik etmek görev olur… Eğer gazeteciyseniz… Özgür, bağımsız, tarafsız… Gazeteciler… Şahitlik etmek gerçekleri dile getirmekle görevlidirler… Bedeli ne olursa olsun… Meslek kıdemleri 30 ile 60 yıl arasında değişen Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar ve yöneticileri, şahit olduklarını, gördüklerini, duyduklarını, kimsenin etkisinde kalmadan kimseden emir almadan ve kimseden korkmadan yazıp çizdikleri için; 14 ile 18 ay arasında hapiste kaldılar. 3 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar… Şu an karşınızda duran isimlerin; kendilerinin ve ailelerinin; okudukları okullardan satın aldıkları-sattıkları evlere… Tüm hayatları boyunca yaptıkları banka hesap hareketlerine… 30 yıl evvel boşandıkları eşten 5 yaşındaki çocuklarına… Araştırıldılar… E mailleri cep telefonları evleri didik didik arandı… Gazetenin tüm kayıtları incelendi. Sonuçta; parkeciden pideciye tur şirketine telefon aramalarından suç yaratmaya çalışma kepazeliğiyle… Gazetenin haberlerinden kriminalize etme çalışmaları arta kaldı… Soruşturmayı üzerinde Demokles’in kılıcı sallanan bir savcıya açtırdılar… Ülkenin seküler, solcu gazetesinin solcu yöneticilerine FETÖ’den ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir savcı açtı davayı… Bilirkişi sosyal medya paylaşımlarında iktidar amigoluğu yapan hayatında gazetecilik yapmamış, bilirkişi listelerinde olmayan özel biriydi. Manşetleri çarpıtmaktan bile çekinmeyecek-arlanmayacak bir kişi.

Yayın politikasını değiştirmek diye suç icat etmek de gerçek olmasa da tiraj düşüşü de suçlamalar arasındaydı… Uzun süren mahkeme maratonunda şahit adı altında toplananlar… Yargılananların gazeteci olduklarını hep söyledik ne suçu var, diyen toplama ekipten oluşuyordu… Biz yargılananlar… İçeride… Arkadaşlarımız dışarıda iki şeyin altını çizdik… Gazetecilik yaptık, gazetecilik suç değildir… Özgürlüğü sadece kendimiz için değil fikirlerinden dolayı demir parmaklıklar arkasında olan herkes için istiyoruz. Kısa bir süre içinde bu dava teknik olarak bitecek… Beraat edeceğiz ya da ceza alacağız… Ancak bu dava… Vicdanlarda asla sona ermeyecek… Hukuk fakültelerinde vaka analizi olarak okutulacak… Yargıtay 16. Ceza Dairesi davada hepimize beraat isterken meslektaşım arkadaşım Ahmet Şık için başka bir maddeden cezalandırma talep etmiş. Sayın heyet, Ahmet Şık sadece işini yapan, meslektaşı olmaktan gurur duyduğum bir isimdir. Bizim Ahmet’ten, Ahmet’in bizden bu davada ayrısı gayrısı olmaz. Ya ona da beraat verin ya bizi de onunla beraber yargılayın… Bitirirken… Bir ülkede; her üç gençten biri işsiz kalmışsa… İntihar vakaları yaşanıyorsa… Güçlü ülkelerin vatandaşları pazarlık masalarında tahliye olurken… Bu ülkenin Türk, Kürt vatandaşları içi boş iddianamelerle yıllarca hapsediliyorsa… Dışarıda yalnızlaşma içeride ötekileştirme yoğun bir şekilde yaşanıyorsa… Mutsuzluk umutsuzluk yayılmış yaygınlaşmışsa… Bir gazetecinin görevi… Bunları haber yapmak, konuşmak, söylemektir… Memleketi sevmek… Gerçekleri eğip bükerek günü kurtarmak değil… Gerçeklerle yüzleşerek geleceği inşa etmektir… Benim, sizin, hepimizin evlatlarının mutlu barış içindeki geleceği için… Bedeli ne olursa olsun gerçekleri söylemeye yazmaya devam edeceğim…”

Cumhuriyet Vakfı eski Yönetim Kurulu üyesi avukat Mustafa Kemal Güngör:

“Tüm savunmalarımı tekrar ediyor ve mütalaayı reddediyorum. Bu dava hukuki değildir, Cumhuriyet’i susturmak içindir. Tüm medya ya gözdağı verilmek istenmiştir. Mütalaayla da bunu görüyoruz. Bu mahkûmiyet kararının yasal dayanağı yoktur. Basın ve ifade özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Cumhuriyet’teki haber ve yazılar tamamen halkın haber alma hakkına uygun yapılmıştır. Bu yargılama keyfidir. Kolektif yargılama anlayışı sadece faşizm dönemlerine aittir. Burada kolektif yargılama vardır. Bir kez daha söyleyeyim soruşturmamızı kendisi FETÖ’den yargılanan bir savcı tarafından hazırlandı. Acaba size olsanız ne düşünürdünüz? Empati yapmanızı istiyor ve soruyorum. Haksız ve hukuksuz olarak özgürlüğümüzden 3 yıl çalındı. Bu davadan ben ve bir kısım arkadaşım toplam 13,5 ay hapis yattı. Bazısı 16, bazısı da 18 ay hapis yattı. Yargıtay kararındaki bazı değerlendirmeleri eksik ve yanlış buluyorum. Bunlar bir yana, mahkûmiyetin bozulmasını istedi. (Montesquieu alıntı yaparak) ‘Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yapılan tehdittir’. Yıllardır süren bu adaletsizliğe son verin. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur.”

Cumhuriyet Vakfı eski Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik: “Sadece ve sadece gazetecilik yaptık, bunlar suç teşkil etmiyor.”

Son sözler ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık olarak bir saat ara verdi.


Mahkeme kararında, Yargıtay’ın bozma ilamına karşı direnme kararı verdi. Direnme kararı ile birlikte tüm sanıklar hakkında verilen eski cezaları okudu. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

Kararla birlikte, Akın Atalay’a 7 yıl 13 ay 15 gün, Orhan Erinç’e 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu’ya 7 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz’e 3 yıl 9 ay, Musa Kart’a 3 yıl 9 ay, Hakan Kara’ya 3 yıl 9 ay, Aydın Engin’e 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3 ay, Ahmet Şık’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Kadri Gürsel’in beraatine karar verdi.


Duruşma öncesi

Adliye girişinde gazeteciler ve yurttaşlar X-Ray cihazından geçirildi. Sanık ve gazeteciler, ana koridorda bekletildi. Duruşmanın görüldüğü salonunun bulunduğu koridordu. Ayrı noktada, girişleri engellemek için bariyerlerle kapatıldı. Avukatların geçişine izin verildi yalnızca.

Mahkeme salonu koşulları

Duruşma, adliyenin en büyük salonunda görüldü. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) için iki ayrı ekran kuruluydu. Duruşma salonunda sürekli olarak özel güvenlik bulundu. Duruşma salonunun dışında da sivil polis durdu.

Duruşmaya katılım

Duruşmayı, Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları, gazetecilerin yakınları, DİSK-Basın İş, TGS, TGC, ÇGD, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), P24, milletvekilleri, uluslararası basın yayın organları, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Af Örgütü, RSF, Article 19, İstanbul Barosu izledi.

Gözlemler

Duruşmayı çok sayıda kişi izledi. Salonun dolması üzerine, dışarıda kalan gözlemci heyetler ve izleyiciler oldu. İzleyicilerin salona girebilmesi için içerdeki izleyiciler ve gözlemciler sıkışarak yer açtı. Açılan yerlerin dolması için güvenlik her seferinde “üç kişiyi gönder” diye, bariyerdeki güvenlik görevlisine bağırdı.

Her duruşma da çizerlerin salonda çizim yapmasına izin verilirken, bu duruşma izin verilmedi. Duruşma salonu görevlisi çizerlere, “ben ne diyorsam o olur burada” sözlerine gazeteciler tepki gösterdi.

Mahkeme heyetini sık sık duruşmada espri yapmak istemesi ve sanık gazetecilerle samimi bir dil kullanması dikkat çekti.

Karar arasında güvenlik görevlileri, gazetecileri koridordan çıkarmak istemesi üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri gazetecileri, “duruşmaya almayacağım” diyerek tehdit etti.

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (Reasoned Judgement)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (The Constitutional Court's Judgement)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (ECHR's Judgement)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (Notification of the Prosecutor's Office (CoC))

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (Notification of the Prosecutor's Office (CoC))

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (The Court of Cassation's Judgement)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (Indictment)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial (The Court of Appeal's Judgement)

“Cumhuriyet Newspaper” Trial 1. Standing (Minutes of the Hearing)

Contact: pressinarrest@gmail.com

Creative Commons License

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.